B kategorija


U B kategoriju spadaju:
– motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.
– dob: 18 godina

Cijena tečaja:
5.781,25 kn /767,30 eur (gotovina ili got. rate, Diners – 12 rata, Administrativna zabrana – 6 rata, RBA kreditna kartica – 12 rata, American – 6 rata)

Navedena cijena uključuje:

 • – predavanje iz prometnih propisa 30 sati
 • – obuku na vozilu u trajanju 35 sati
 • – PDV, priručnike i testiranja

Dodatni troškovi:

 • – liječnički pregled 300 kn / 39,81 eur ( u Poliklinici Euromedica s našom uputnicom https://www.euromedica.hr/)
 • – ispit PPSP, PPP, UV 652,50 kn / 86,60 eur
 • – tečaj prve pomoći 450,00 kn / 59,72 eur

B kategorija (uz posjedovanje A kategorije)

Cijena tečaja:
5.131,25 kn / 681, 03 eur  (gotovina ili got. rate, Diners – 12 rata, Administrativna zabrana – 6 rata, RBA kreditna kartica – 12 rata, American – 6 rata)

Navedena cijena uključuje:

 • – predavanje iz prometnih propisa 4 sata
 • – obuku na vozilu u trajanju 35 sati
 • – PDV, priručnike i testiranja

Dodatni troškovi:

 • – liječnički pregled 3oo kn / 39,81 eur ( u Poliklinici Euromedica s našom uputnicom https://www.euromedica.hr/)
 • – ispit PPSP, PPP, UV 652,50 kn / 86,60 eur 
 • – tečaj prve pomoći 450,00 kn / 59,72 eur