C kategorija


U C kategoriju spadaju:
– motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 7500 kg.
– dob: 21/18 godina

Cijena tečaja:
2.962,50 kn  /393,19 eur (gotovina ili got. rate, Diners – 12 rata, Administrativna zabrana – 6 rata, RBA kreditna kartica – 12 rata, American – 6 rata)

Navedena cijena uključuje:

 • – predavanje iz prometnih propisa 15 sati
 • – obuku na vozilu u trajanju 15 sati
 • – PDV, priručnike i testiranja

Dodatni troškovi:

 • – liječnički pregled 300 kn / 39,81 eur ( u Poliklinici Euromedica s našom uputnicom https://www.euromedica.hr/)
 • – ispit PPSP, PPP, UV 627,50 kn / 83,28 eur
 • – tečaj prve pomoći 450,00 kn / 59, 72 eur

C kategorija (uz posjedovanje C1 kategorije)

Cijena tečaja:
1.850,00 kn  / 245, 53 eur (gotovina ili got. rate, Diners 12 rata, Administrativna zabrana – 6 rata, RBA kreditna kartica – 12 rata, American – 6 rata)

Navedena cijena uključuje:

 • – predavanje iz prometnih propisa 5 sati
 • – obuku na vozilu u trajanju 10 sati
 • – PDV, priručnike i testiranja

Dodatni troškovi:

 • – liječnički pregled 300 kn / 39,81 eur ( u Poliklinici Euromedica s našom uputnicom https://www.euromedica.hr/)
 • – ispit PPSP, UV 627,50 kn / 83,28 eur