D kategorija


D kategorija (uz posjedovanje B kategorije)

– spadaju motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozača; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg
– dob: 24/21 godina

Cijena tečaja:
– 9.725,00 Kn (gotovina ili got. rate, Diners – 12 rata, Administrativna zabrana – 6 rata, RBA kreditna kartica – 12 rata, American – 6 rata)

Navedena cijena uključuje:

 • – predavanje iz prometnih propisa 20 sati
 • – obuku na vozilu u trajanju 25 sati
 • – pdv,priručnike i testiranja

Dodatni troškovi:

 • – liječnički pregled 582,50 kn
 • – ispite PPSP, UV 893,75 kn

D kategorija (uz posjedovanje C kategorije)

Cijena tečaja:
– 7.600,00 KN (gotovina ili got. rate, Diners – 12 rata, Administrativna zabrana – 6 rata, RBA kreditna kartica – 12 rata, American – 6 rata)

Navedena cijena uključuje:

 • – predavanje iz prometnih propisa 10 sati
 • – obuku na vozilu u trajanju 20 sati
 • – PDV, priručnike i testiranja

Dodatni troškovi:

 • – liječnički pregled 582,50 kn
 • – ispit PPSP, UV 893,75 kn

D kategorija (uz posjedovanje D1)

Cijena tečaja:
– 3.800,00 KN (gotovina ili got. rate, Diners – 12 rata, Administrativna zabrana – 6 rata, RBA kreditna kartica – 12 rata, American – 6 rata)

Navedena cijena uključuje:

 • – predavanje iz prometnih propisa 5 sati
 • – obuku na vozilu u trajanju 10 sati